FAQ – Topvragen

Comparatif : adoucisseur d’eau lequel choisir ? au sel, au CO2…

Comparatif : adoucisseur d’eau lequel choisir? au sel, au CO2…  Il existe plusieurs procédés pour éviter que le calcaire se fixe dans vos installations, avec ou sans sel. Les adoucisseurs d’eau avec sel Ce procédé est le plus ancien, il a été inventé du temps de la...

Pourquoi un adoucisseur d’eau CO2 ?

Pourquoi utiliser un adoucisseur d'eau au CO2?   L' adoucisseur d'eau au CO2 a été conçu pour traiter les problèmes de calcaire dans l’eau et éviter aux appareils, aux tuyaux, à la peau, au linge… de s’entartrer. Pourquoi faut-il limiter le tarte ? Le calcaire,...

Comment le CO2 peut-il aider à combattre le calcaire ?

Principes du traitement au CO2 Le traitement au CO2 Le gaz CO2 (dioxyde de carbone) existe naturellement. Il est par exemple présent naturellement dans l’eau pétillante. Vous trouverez également plus d'information sur le CO2 dans les FAQs. L’adoucisseur CO2 Hydrokube...

CO2

Meer informatie over CO2 .

verkalkte huishoudapparate?

Waarom heb ik Hydrokube thuis laten installeren? In mijn Brabantse gemeente bevat het leidingwater heel veel kalk. Daardoor moest ik heel regelmatig verkalkte huishoudapparaten vervangen. Daarom heb ik, zoals de meeste buren, besloten om een waterverzachter te...

Hoe werkt Hydrokube?

De werking van Hydrokube in het kort.

Hoe wordt CO2 gemaakt?

CO2 ontstaat tijdens gisting of komt uit …

Waarvoor wordt CO2 gebruikt?

Koolzuurgas (CO2) wordt voor de meest uiteenlopende …

Hoe zie ik of ik kalksteen heb?

… witte kalksporen op spoelbakken en kranen …

Is CO2 gevaarlijk?

CO2 voor alimentair gebruik valt onder Europese controle en moet voldoen aan …

Wat is kalksteen?

Kalksteen is een sedimentgesteente dat …

Wordt mijn kraantjeswater bruisend?

De hoeveelheid koolzuur die door Hydrokube in het water wordt geïnjecteerd, is 10 keer minder dan wat nodig is voor bruisend water. Hydrokube levert dus geen bruisend water en in uw leidingen worden geen CO2-bellen gevormd. [button link="hydrokube.be/nl/Faq"...

CO2 in mijn leidingen …

CO2 in mijn leidingen wordt aan een druk geïnjecteerd die maar lichtjes hoger is dan de waterdruk. De waterdruk in uw leidingen blijft dus constant. Bovendien wordt het CO2 onmiddellijk en volledig met het water vermengd. Dat blijft zo tijdens het hele traject door uw...

Lien entre dureté et calcaire

Nous allons aborder l'explication de la dureté de l'eau et ensuite vérifier quel est le lien entre dureté et calcaire. Finalement comment connaître la dureté de son eau et si nécessaire comment combattre le calcaire? La dureté de l'eau c'est quoi ? La dureté de l’eau...

Comment savoir si l’eau est calcaire ?

… des traces blanches incrustantes sur l’évier, sur et à la sortie …