CO2 voor alimentair gebruik valt onder Europese controle en moet voldoen aan de E290-norm. In de Europese classificatie staat de vermelding ‘E290′ voor een voedingsadditief. De productspecificatie van uw Hydrokube beantwoordt aan de specifieke zuiverheidsvereisten van Europese richtlijnen (Richtlijn 2008/84/EG).

Koolstofdioxide is kleurloos, reukloos en onbrandbaar.

Het mag niet verward worden met koolstofmonoxide (CO). In tegenstelling met CO, zet overtollig CO2 zich niet vast op de mitochondriën. De concentratie koolzuurgas in de buitenlucht varieert tussen 0,03% (300 PPM) en 0,06% (600 PPM), afhankelijk van de plaats. Het wordt pas gevaarlijk wanneer het aan hoge concentraties wordt ingeademd (meer dan 5% volume, of 50,000 PPM). De grenswaarde of het hoogste niveau aan CO2 waarvan verondersteld wordt dat het niet gevaarlijk is voor een gezonde volwassene tijdens een werkdag, bedraagt (5,000 PPM). Een lokaal met externe luchttoevoer is noodzakelijk om een eventueel risico te verkleinen.

Alle FAQ bekijken