CO2 is altijd aanwezig geweest in de lucht die we inademen. De concentratie CO2 in lucht is ongeveer 0,038 volumeprocent. Het is een reukloos, kleurloos, onbrandbaar en niet-irriterend gas; het is zwaarder dan lucht en hoopt zich op op de grond. In de lucht die we uitademen zit CO2 (6% van de totale atmosferische CO2). Planten kunnen niet groeien zonder deze CO2, die fotosynthese mogelijk maakt. Alle boeren weten bijvoorbeeld dat het concentreren van CO2 in een kas (drie keer meer dan in de omgevingslucht) de opbrengst aanzienlijk verhoogt.

De voedselveilige CO2 (of kooldioxide) die met de Hydrokube wordt gebruikt, is goedgekeurd door de Europese Commissie en voldoet aan de E290-norm. Volgens de Europese classificatie geeft ‘E290’ aan dat het een voedseladditief is. De CO2 die bij uw Hydrokube waterontharder wordt geleverd voldoet aan de specifieke zuiverheidseisen van de Europese richtlijnen (Richtlijn 2008/84/EG).

Kooldioxide(CO2)

Het is onbrandbaar (niet ontvlambaar) en niet explosief. Het is een gas dat aanwezig is in de lucht die we elke dag inademen. Het is onschadelijk in lage concentraties, maar heeft gevaarlijke effecten (bewustzijnsverlies, verstikking) wanneer de concentraties in de lucht hoger zijn dan 5 of 8%. Als het in een open of vlak gebied ontsnapt, zal de CO2 zich snel verspreiden, zelfs zonder de hulp van de wind. Boven een bepaalde concentratie in de lucht, kan het gevaarlijk zijn, zelfs dodelijk. Het schadelijke effect voor de mens is dat het zuurstofgehalte van de lucht daalt.

En koolmonoxide (CO) moet je niet verwarren met kooldioxide (CO2). Dit komt omdat overtollig CO2 zich niet nestelt in het lichaam (mitochondriën) (in tegenstelling tot CO). De concentratie kooldioxide in verse lucht varieert tussen 0,03% en 0,06% (600 ppm). Het is daarom gevaarlijk bij inademing in hoge concentraties (> bij 8% volume, of 80.000 ppm). De grenswaarde of het maximale niveau dat als veilig wordt beschouwd voor een gezonde volwassene gedurende een werkdag is 0,5% (5.000 ppm). Een ruimte met externe ventilatie is noodzakelijk om elk risico te beperken.

Te veel CO2: waargenomen symptomen

De symptomen zijn afhankelijk van de dosis: kortademigheid, beklemmend gevoel op de borst, hartkloppingen, zweten, paresthesie van de ledematen en duizeligheid.

Vanaf een concentratie van meer dan 3% tot 8% CO2 gedurende meer dan 15 minuten, is het eerste effect op de amplitude en versnelling van de ademhaling door een gebrek aan zuurstof. Dit is een teken dat er iets mis is en dat je de kamer zo snel mogelijk moet verlaten.

Een derde van de proefpersonen kreeg hoofdpijn na 5 tot 20 minuten bij 8% CO2.

De tijdsduur en het concentratieniveau dat nodig is om het als fataal te beschouwen, variëren naargelang de bron. 10 tot 25% gedurende enkele uren voor sommigen, en meer dan 30 tot 40% voor anderen. (bron “Asphyxie oxyprive- Travail en espaces confinés-JDV Strasbourg janvier 2005 MICHEL Fabienne, Capacité)

Hoe beheer je risico’s?

Om het risico tot een minimum te beperken, moeten gebruikers veilige procedures ontwikkelen en implementeren voor het hanteren, opslaan en gebruiken van CO2-cilinders. Gebruikers die CO2-cilinders gebruiken of hanteren moeten zichzelf informeren over de te volgen procedures.

Veiligheidsprocedures moeten de volgende punten bevatten (de lijst is niet volledig):
– Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van de fabrikant (Ijsfabriek.be).
– Wanneer u uw persgascilinders ontvangt, zorg er dan voor dat ze in goede staat verkeren en correct gelabeld zijn. Accepteer geen cilinders met vuile, roestige of beschadigde ventielen of drukregelaars. Zorg er altijd voor dat er een beschermdop of ring op elke fles zit.
– Verplaats of vervoer gascilinders nooit door ze te rollen, slepen of schuiven. Verplaats cilinders niet door ze op te tillen aan hun beschermkappen. Gebruik geschikte trolleys om cilinders vast te zetten tijdens transport.
– Gebruik de kleinste fles die praktisch is voor de taak. In het geval van een lek zal dit voorkomen dat de CO2-concentratie in de lucht gevaarlijk hoog wordt.
– Sla cilinders rechtop op in droge, goed geventileerde ruimten. Zorg ervoor dat de cilinders zijn bevestigd aan een stevige structuur met de ventieldop op zijn plaats.
– Bewaar lege en volle flessen apart.
– Volg de aanbevelingen van de gasleverancier voor opslagtemperatuur om overmatige drukopbouw te voorkomen.
– Gebruik nooit te veel kracht om de klep te openen of te sluiten. Open de klep langzaam om snelle decompressie te voorkomen. Zorg ervoor dat de klep op de cilinder volledig open staat wanneer het gas wordt gebruikt.
– Gebruik een geschikte drukregelaar. Gebruik de klep, niet de cilinderregelaar, om de gasstroom af te sluiten.
– Ga niet voor de cilinderafsluiter of regelaar staan als een van deze onderdelen defect raakt.
– Vervang de bevestigingsmoeren of pluggen zodra de cilinders zijn losgekoppeld.
– De meeste leveranciers leveren de klant een sleutel die speciaal ontworpen is om de cilinder aan te sluiten. Gebruik deze sleutel altijd en bevestig hem aan de fles.
– Gebruik geen CO2-cilinders met niet-compatibele materialen zoals metaalpoeder.

Een CO2-detector kan je tijdig waarschuwen door middel van een optisch of akoestisch signaal en, indien nodig, een ventilatiesysteem in werking stellen. De installatie van een gasdetectiesysteem moet worden overwogen voor gebruik in afgesloten opslagruimtes. De sensor van het detectiesysteem wordt idealiter ongeveer 25 cm van de grond en in de onmiddellijke nabijheid van de flessen en de bierpomp geplaatst. De betrouwbaarheid van een gasdetectiesysteem moet worden gecontroleerd tijdens regelmatig onderhoud..

Fysische eigenschappen van CO2

Bij kamertemperatuur is CO2 een reukloos, kleurloos gas dat zwaarder is dan lucht en niet geleidend. Kooldioxide is onbrandbaar (niet ontvlambaar) en niet explosief. In hoge concentraties heeft het een licht prikkelende smaak, waarbij CO2 de plaats inneemt van zuurstof in de ruimte. Als er niet genoeg zuurstof is, bestaat het risico op verstikking (niet te verwarren met koolmonoxide)!

Het is mogelijk om een regelapparaat te leveren dat een netalarm activeert als het gedefinieerde niveau wordt overschreden. Er kan ook een ventilator aan het alarm worden gekoppeld.

 

Alle veelgestelde vragen (FAQ)